Hale magazynowe
Just another WordPress site

Obliczanie naprezen glównych rozciagajacych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W normalnych warunkach wahań temperatury ±20°C i w granicach skurczu betonu i zaprawy wyznaczanie wielkości własnych naprężeń termicznych i skurczowych jest zbędne, przy czym wzory określające te naprężenia są bardzo skomplikowane. Powstające bowiem wskutek wymienionych zjawisk naprężenia rozciągające w murze eliminowane są zwykle z nadmiarem przez zasadnicze naprężenia ściskające, wywołane obciążeniem konstrukcji; powstające przy tym ewentualne dodatkowe naprężenia ściskające są bez większego znaczenia dla wytrzymałości konstrukcji i mieszczą się w granicach dozwolonych odchyleń współczynnika bezpieczeństwa. Obliczanie naprężeń głównych rozciągających. Naprężenia główne rozciągające w elementach zginanych należy obliczać wg normy jak dla konstrukcji żelbetowych z tym, że do obliczenia przyjmuje się przekrój konstrukcji ceglano-żelbetowej sprowadzony do własności betonu. Wytrzymałość obliczeniową betonu przyjmuje się odpowiednio do kierunku możliwego powstawania. Przy obliczaniu przekroju konstrukcji zespolonej ceglanożelbetowej sprowadzonej do własności betonu należy wprowadzić następujące poprawki we wzorze : zamiast Rm należy wprowadzić odpowiednią wartość obliczeniowej wytrzymałości muru Rmal ; zamiast Rb wprowadzić Rbr. Wytrzymałość obliczeniową muru na rozciąganie przy zginaniu Rmrg, na ścinanie Rmt i przy naprężeniach głównych rozciągających Rml. l przyjmuje się w zależności od wiązania cegieł i od marki zaprawy Rz oraz przy założeniu, że zniszczenie muru następuje wzdłuż spoin. Do obliczeń należy przyjmować mniejszą wytrzymałość obliczeniową muru. Obliczanie ustrojów statycznie niewyznaczalnych. W konstrukcjach przekryć hal, kościołów itp. konstrukcje ceglano-żelbetowe ścian lub słupów mogą stanowić części składowe ustrojów statycznie niewyznaczalnych. Przez oparcie dźwigarów stalowych, prefabrykowanych żelbetowych lub łuków staloceramicznych na żelbetowych wzmocnionych ścianach murowanych otrzymujemy ramownice jedno lub dwukrotnie statycznie niewyznaczalne. Ustroje te oblicza się jak konstrukcje żelbetowe wg normy. Momenty bezwładności przekrojów ceglano-żelbetowych słupów oblicza się, przyjmując przekrój zastępczy sprowadzony do własności betonu przy zastosowaniu określonego wzorem współczynnika równoważności przekroju y m. [przypisy: sbl zakrzewo, pajo luboń, przyłącze energetyczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: pajo luboń przyłącze energetyczne sbl zakrzewo