Hale magazynowe
Just another WordPress site

Do ustalenia wspólczynników filtracji

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do ustalenia współczynników filtracji na podstawie uziarnienia warstwy wodonośnej służą wzory podane w normie BN—64/8950-03 [37] oraz w pra— cach [3], [19], [26]. Na podstawie analizy przydatności niektórych wzorów empirycznych stwierdzono [3], że najbliższe rzeczywistości wyniki można uzyskać stosując wzór mld, [5-25] gdzie d20 — średnica ziarna odpowiadająca 20 0/0 na krzywej przesiewu, mm. Wzory do ustalenia współczynników filtracji na podstawie wyników próbnego pompowania zawierają opracowania [26], [29], [38], [41], [421. Wzory [5-14], [5-15], [5-16] do ustalenia średnich współczynników filtracji warstw wodonośnych w kierunku poziomym i pionowym oraz wskazówki, w jakich przypadkach można współczynniki uśrednić, podano w rozdz. 5.3. Tam również są zamieszczone wzory dla ustalenia promieni depresji w ruchu ustalonym (tabl. 5-2), w ruchu nieustalonym (wzory [5-6] do [5-12)) oraz dla ustalenia promieni instalacji depresyjnych (wzory [5-20] do [5-221). Aktywną miąższość warstwy wodonośnej H, którą przyjmuje się do obliczania promieni depresji R, wydajności q i rzędnych depresji I-IĂ oblicza się ze wzoru [5-13] oraz na podstawie rys. 5-5. Wzory do obliczania jednostkowej wydajności q oraz rzędnych krzywych depresji H v j ednoliniowych drenaży i rowów niesk o ń cz onej d I u goś ci są zawarte w tabl. 5-5. Wartość odpowiednich wyrażeń znajduje się wg rys. 5-20. Do ustalenia tych samych parametrów, ale dla drenaży i rowów skończonej długości, służą wzory: q=qnw, [5-26] 1 s=sn [5-271 gdzie: q n — wydajność instalacji nieskończonej długości, m3/d W — współczynnik krótkości instalacji wg rys. 5-21, S — depresja instalacji skończonej długości, m, depresja dla instalacji nieskończonej długości, m. Wydajność odcinka drenażu o długości L oblicza się ze wzoru Q — qL m*/d. Dopuszczalną wydajność drenażu ze względu na dopuszczalną prędkość przepływu wody przez kontur obsypka—grunt oblicza się ze wzoru 65 erc [zobacz tez: kalendarz biodynamiczny, zalane panele, jak zbudować domek na działce]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: jak zbudować domek na działce kalendarz biodynamiczny zalane panele