Hale magazynowe
Just another WordPress site

5.6.2. Odwodnienie wglebne Wiele informacji na

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

5.6.2. Odwodnienie wgłębne Wiele informacji na temat warunków wgłębnego ujmowania wody gruntowej oraz zakresu stosowania instalacji depresyjnych podano w podrozdziałach poprzednich. Niżej uzupełniono te informacje systematyką ujęć wgłębnych, wiadomościami o dostępnych w kraju maszynach i urządzeniach oraz zasadach budowy i eksploatacji ujęć. Ujęcia wgłębne można podzielić ze względu na: a) kierunek wbudowania — na pionowe, poziome i skośne, b) głębokość — na płytkie (do 8,0 m), średniej głębokości (do 20,0 m) i głębokie (ponad 20,0 m), c) sposób budowy — na wykonywane urządzeniami wiertniczymi, hydromechanicznymi, wbijane, wkręcane, wykonywane sposobem kreciego drenowania i układane w wykopach otwartych (drenaże), d) rozmieszczenie instalacji w planie — na punktowe, jednokonturowe, jednoliniowe, wieloliniowe i systematyczne, e) rozmieszczenie w pionie — na jednopiętrowe, dwupiętrowe i trzypiętrowe, f) średnice filtrów ujęć pionowych — na igłofiltry (Q 40, 50, 65 mm), iglostudnie 75, 100, 125, 150, 175 mm), studnie > 200 mm), g) sposób dopływu wody do filtrów — na grawitacyjne, podciśnieniowe i elektroosmotyczne. Wiertnicze sposoby budowy ujęć pionowych powinny być stosowane wyłącznie w przypadkach braku możliwości hydromechanicznego wbudowania filtrów, tj. w przypadkach występowania w podłożu gruntów trudno rozmywalnych, przy budowie studzien odciąžających oraz w przypadkach wykonywania studzien głębokich i średniej głębokości. Ograniczenie stosowania wiertniczych sposobów budowy ujęć płytkich jest spowodowane ich znacznie większymi kosztami, znacznie większą pracochłonnością, dłuższym okresem budowy. Nie zaleca się stosowania wiertniczych sposobów wykonywania studzien szczególnie w zmiennych warunkach gruntowych i przy słabym rozeznaniu podłoża. Trzeba też podkreślić, że w przypadkach prawidłowego posadawiania filtrów metodami hydromechanicznymi naruszenie struktury podłoża jest mniejsze niż przy stosowaniu metod wiertniczych. Hydromechaniczne sposoby budowy uj e ć depresy n y ch stosuje się w Polsce prawie wyłącznie do odwodnień płytkich. Najczęściej stosowane są dwa sposoby budowy. [więcej w: vts volcano, hoger lubliniec, malowanie elewacji cennik ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: hoger lubliniec malowanie elewacji cennik vts volcano