Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘żaluzje drewniane’

Zuzycie wody zmienia sie w ciagu doby, tygodnia i roku

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Zużycie wody zmienia się w ciągu doby, tygodnia i roku. Najmniejsze zużycie obserwuje się podczas godzin nocnych, w dnie świąteczne i niedziele oraz zimą. Największe – w godzinach popołudniowych, w dnie przedświąteczne i upalne dni letnie. W dniu największego zużycia normy przeciętne zwiększają się 1,2-1,5- -krotnie. W ciągu doby wahania są jeszcze większe, a największe godzi nowe zapotrzebowanie wody wynosi zazwyczaj od 1,5 do 2,75% przeciętnego zapotrzebowania godzinowego. W osiedlach uprzemysłowionych wahania godzinowego rozbioru są znacznie mniejsze niż wahania w osiedlach, w których woda jest używana głównie na potrzeby gospodarstwa domowego. We wsiach wahania rozbioru wody są największe. W celu oznaczenia największego rozbioru (maksimum), potrzebnego do określenia rozmiarów urządzeń wodociągowych, stosuje się wzór na maksymalny rozbiór dobowy W projekcie wodociągu należy przede wszystkim ustalić możliwie rzeczywistą wysokość zapotrzebowania wody dla danego osiedla. Jeżeli przyjęte: zostaną zbyt niskie normy; wówczas średnice- przewodów, pompy i zbiorniki obliczone na podstawie tych norm -będą niedostateczne, gdy normy będą zbyt wysokie, wówczas koszt, wodociągu będzie niepotrzebnie wygórowany. [hasła pokrewne: rolety Wrocław, rolety dzień noc, żaluzje drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘żaluzje drewniane’

Zuzycie wody zmienia sie w ciagu doby, tygodnia i roku

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

W przypadku stosowania wibratorów wchodzących w skład konstrukcji formy mogą być one umieszczane na przegrodach skrajnych lub na wiotkich przegrodach pośrednich. Rozwiązanie drugie jest bardziej korzystne ze względu na możliwość stosowania urządzeń o niewielkiej mocy. W przypadku stosowania wibrowania dennego mieszanka betonowa w poszczególnych kasetach poddawana jest wibracji od spodu za pomocą drgającego (wibrującego) dna kasety wprowadzanego w drgania za pomocą odpowiednich wibratorów. Drgania przenoszone są wówczas bezpośrednio na mieszankę betonową. W zależności od możliwości zastosowania przyspieszenia narastania wytrzymałości betonu rozróżnia się formy dostosowane do prowadzenia obróbki termicznej lub też niepozwalające na jej realizację. Forma może być dostosowana do ogrzewania parą lub innym czynnikiem grzejnym przez wprowadzenie go do sztywnych przegród, może być dostosowana do ogrzewania prądem elektrycznym lub do stosowania gor cych mieszanek betonowych. W ostatnim przypadku spełnia ona rolę termosu ograniczającego straty ciepła. Klasyfikacja według stopnia mechanizacji przewiduje dwa rozwiązania: – obsługę ręczną z wykorzystaniem urządzeń dźwigowych (formy niezmechanizowane), – formy zmechanizowane z napędem hydraulicznym i elektrycznym. Ze względu na charakter pracy urządzenia dzielą się na: – baterie o pracy cyklicznej, – baterie o pracy ciągłej. [hasła pokrewne: żaluzje drewniane, rolety okienne, rolety dachowe ]

Comments Off

« Previous Entries