Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wiązanie pospolite’

Liczba wiejskich urzadzen wodociagowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Liczba wiejskich urządzeń wodociągowych w 1955 r. w Polsce wynosiła ok. 5900, w szczególności w PGR – 70%, w technikach Rolniczych i leśnych – 2,7%–; w spółdzielniach produkcyjnych i gospodarstwach indywidualnych – 18%, leśniczówkach – 8%, instytutach i ośrodkach badawczych oraz lecznicach dla zwierząt – 1,3%. Nieczynne było ok. 21% zakładów wodociągowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiązanie pospolite’

Liczba wiejskich urzadzen wodociagowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

W celu ułatwienia prac projektowych wysokość norm zapotrzebowania wody dla miast i osiedli wiejskich została ustalona na podstawie wieloletnich nadań rzeczywistego rozmiaru. Ponieważ wahania tego rozbioru są znaczne i trudne do dokładnego ustalenia, a: poza: tym zapotrzebowanie wody zmienia się w zależności od licznych czynników wymienionych na początku niniejszego rozdziału, przeto co pewien czas normy zapotrzebowania wody poddawane są rewizji w celu wprowadzenia zmian. Wydany-w 1956 r. Normatyw Techniczny Ministerstwa Gospodarki Komunalnej dla projektowania wodociągów publicznych został w 1964 r. zastąpiony nowym . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiązanie pospolite’

Liczba wiejskich urzadzen wodociagowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Zapotrzebowanie wody do gaszenia pożarów Możliwość wybuchu pożaru na wsi jest stosunkowo duża, ponieważ budynki są często drewniane, niekiedy kryte słomą. W 196 r. ilość spalonych budynków na wsi wynosiła 90ó/o spalonych nieruchomości w kraju, zaś straty sięgały 660 mln zł. W roku tym 38; 1% wsi posiadało niewystarczające zaopatrzenie w wodę, zaś 16,9% – nie rozporządzało w ogóle wodą do gaszenie pożarów. Woda do gaszenia pożarów musi być przygotowana w odpowiednich miejscach w dostatecznej ilości, bądź też wodociąg powinien pokryć zapotrzebowanie pompy przeciwpożarowej wynoszące 5-10 l/sek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiązanie pospolite’

Liczba wiejskich urzadzen wodociagowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Formowanie ciągłe Poszukiwanie prawidłowych rozwiązań urządzeń dozujących i rozdzielających mieszankę betonową doprowadziły do powstania agregatów formujących łączących w sobie jednocześnie procesy rozdziału, zagęszczania i kształtowania postaci betonu. W rozwiązaniach tego typu zazwyczaj stosowane jest wstępne zagęszczanie mieszanki betonowej w zasobnikach agregatów formujących, skąd mieszanka wyprowadzana jest z zastosowaniem wibracji do zespołu profilującego lub pod płytę kalibrującą grubość wytwarzanego wyrobu. Systemy produkcyjne oparte na tej zasadzie przystosowane są do formowania ciągłego, zwanego ślizgowym. Według tej metody wytwarzane są elementy płaskie i belkowe stropowe oraz elementy przestrzenne przekryć dachowych. Jednym z najkorzystniejszych ekonomicznie oraz pod względem organizacji produkcji i technologii wytwarzania jest stosowany również u nas niemiecki system Stasa, którego kolebką jest miasto Eilenburg i Griinau w NRD. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries