Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘schody dywanowe’

Wode dla przygotowania roztworu nalezy brac z wodociagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zależnie od ilości ścieków chlorowanie wg literatury radzieckiej przeprowadza się; – w niedużych urządzeniach, obiektach – tylko wapnem chlorowanym, – przy dużych ilościach ścieków do 10000 m3/dn – wapnem chlorowanym lub chlorem ciekłym. Przy stosowaniu wapna chlorowanego przygotowuje się roztwór tego wapna z wodą w kadzi zarobowej o stężeniu 10 -7- 15%. Przygotowany w ten sposób roztwór przelewa się do drugiego zbiornika, gdzie uzupełnia się go wodą, aż otrzyma się stężenie nie wyższe niż 2 %. Wodę dla przygotowania roztworu należy brać z wodociągu, a przy jego braku, bierze się oczyszczone ścieki (po zbiorniku kontaktowym). [więcej w: schody dywanowe, rolety zewnętrzne, rolety tarnów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘schody dywanowe’

Wode dla przygotowania roztworu nalezy brac z wodociagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Matryce te stanowią podkład formujący oraz ponadto dodatkowo formę oporową i podkłady grzejne do obróbki termicznej produkowanych wyrobów. Dlatego też oprócz kanałów kablowych w matrycach tych zatopione są przewody grzejne na parę, stanowiącą czynnik grzejny obróbki termicznej systemem kontaktowym. Wzdłuż stanowiska produkcyjnego ułożone są szyny do przejazdu agregatu formującego obejmującego matryce formierskie. Przebieg procesu produkcyjnego jest następujący: naniesienie na matryce warstwy antyadhezyjnej, ułożenie i naciąg podłużnego zbrojenia sprężającego, ułożenie zbrojenia poprzecznego ze stali miękkiej, przeprowadzenie procesu formowania tarczownicy za pomocą agregatu formującego przeprowadzenie procesu obróbki termicznej po uprzednim przykryciu torów przykrywami izolacyjnymi przekazanie siły naciągu strun na beton tarczownic, zdjęcie z matrycy i przeniesienie elementów na plac składowy. Formowanie tarczownicy wykonuje się w sposób ciągły wzdłuż stanowiska produkcyjnego. Stosowana mieszanka zaprojektowana jest dla uzyskania betonu marki 400. Charakteryzuje się ona współczynnikiem cementowo-wodnym 0,38 i przygotowywana jest na doborowym frakcjonowanym kruszywie. Agregat formujący formuje poziome i skośne tarcze płyt dachowych, kalibruje ich grubość, zagęszcza strukturę naniesionej mieszanki betonowej oraz zagładza powierzchnie wyrobu. Mieszanka z pojemnika podawana jest na matrycę pod układ formujący. Układ ten składa się z trzech płóz wibracyjnych, które wyposażone są w wibratory przyczepne. Środkowa płoza formuje płaszczyznę górną, a dwie boczne płaszczyzny ukośne i dolne. [przypisy: Żaluzje Fasadowe, schody dywanowe, rolety warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries