Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety zewnętrzne’

Wode dla przygotowania roztworu nalezy brac z wodociagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zależnie od ilości ścieków chlorowanie wg literatury radzieckiej przeprowadza się; – w niedużych urządzeniach, obiektach – tylko wapnem chlorowanym, – przy dużych ilościach ścieków do 10000 m3/dn – wapnem chlorowanym lub chlorem ciekłym. Przy stosowaniu wapna chlorowanego przygotowuje się roztwór tego wapna z wodą w kadzi zarobowej o stężeniu 10 -7- 15%. Przygotowany w ten sposób roztwór przelewa się do drugiego zbiornika, gdzie uzupełnia się go wodą, aż otrzyma się stężenie nie wyższe niż 2 %. Wodę dla przygotowania roztworu należy brać z wodociągu, a przy jego braku, bierze się oczyszczone ścieki (po zbiorniku kontaktowym). [więcej w: schody dywanowe, rolety zewnętrzne, rolety tarnów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety zewnętrzne’

Wode dla przygotowania roztworu nalezy brac z wodociagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Liczba wiejskich urządzeń wodociągowych w 1955 r. w Polsce wynosiła ok. 5900, w szczególności w PGR – 70%, w technikach Rolniczych i leśnych – 2,7%–; w spółdzielniach produkcyjnych i gospodarstwach indywidualnych – 18%, leśniczówkach – 8%, instytutach i ośrodkach badawczych oraz lecznicach dla zwierząt – 1,3%. Nieczynne było ok. 21% zakładów wodociągowych. Większość zakładów wodociągowych, a mianowicie 43,3% ujmuje wodę ze studni wierconych, 42,. 6% – z kopanych, 2,9% – z kombinowanych, 0,6% – z abisyńskich, 4,2% – ze źródeł naturalnych, 6,4% ze stawów, jezior i rzek. W wodę dobrą zaopatrzone było ok; 40% zakładów, w wodę o wysokiej jakości – 5010, w wodę złą – 55%. Ze zbiorników korzystało 74% zakładów wodociągowych, z hydroforów – 22%, a z urządzeń grawitacyjnych – 40/0. [patrz też: rolety zewnętrzne, rolety rzymskie warszawa, rolety Wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries