Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety warszawa’

Urzadzenie dozujaco-formujace sklada sie z przejezdnej ramy portalowej, zasobnika i profilujacych plóz wibracyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Powierzchniowy agregat do ciągłego formowania konstrukcji łupinowych o podwójnej krzywiźnie opracowano w NIISK Gosstroja (ZSRR) . Urządzenie dozująco-formujące składa się z przejezdnej ramy portalowej, zasobnika i profilujących płóz wibracyjnych. W urządzeniu tym mieszanka betonowa jest wstępnie zagęszczana w zasobniku za pomocą dwóch wibratorów przyczepnych. Wewnątrz w bunkrze zainstalowane są grzebienie ułatwiające zagęszczenie i regulujące wypływ mieszanki betonowej. Płoza profilująca w tylnej części jest podwieszona przegubowo a w części czołowej – na sprężynach. Układ zapewnia amplitudę drgań rzędu 0,3-0,5 mm. W celu uniknięcia tłumienia drgań płoza rozdzielona jest poprzecznie na dwie wąskie części. Drgania nadawane są przyczepnymi wibratorami I-50. Łupina formowana jest z betonu piaskowego (1:2) o konsystencji 3-4 cm opadu stożka. Agregat charakteryzuje się ciągłym ruchem pracy o prędkości od 0,3 do 0,7 m/min przy formowa niu i do 18 m/min przy zagładzaniu powierzchni. W NRD opracowano agregat formujący do formowania strunobetonowych tarczownic. Płyty te (VT-Falte) dł. 18 i 24 m produkowane są wg technologii wprowadzonej przez Institut fur Stahlbeton w Dreźnie. Produkcja płyt tarczowych odbywa się na poligonie, na utwardzonej powierzchni, na którym ustawione są podłużne matryce o długości na jedną lub dwie płyty tarczowe. Są to żelbetowe matryce sprężone podłużnie kablami przebiegającymi luzem w wydzielonych wewnętrznych kanałach. [przypisy: rolety warszawa, rolety rzymskie warszawa, rolety Wrocław ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety warszawa’

Urzadzenie dozujaco-formujace sklada sie z przejezdnej ramy portalowej, zasobnika i profilujacych plóz wibracyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Zapotrzebowanie wody do podlewania roślin Wodę służącą do nawodniania upraw rolnych ujmuje się oddzielnie w stanie nie oczyszczonym, z potoków, rzek, stawów lub jezior. Woda z wodociągu używana jest w osiedlach wiejskich do podlewania, zieleńców i kwietników, sadzonek warzyw w ogródkach, roślin w inspektach i szklarniach, do przygotowania roztworów sztucznych nawozów mineralnych. W wielu miejscowościach do hydrantów ogrodowych dołączane są małe zraszacze służące do deszczownianego nawodniania roślin przydomowych. Do polewania ulic, placów, terenów zielonych, roślin w szklarniach potrzeba przeciętnie 2 l na 1 m2 i dobę. Na utrzymanie terenów sportowych, ogródków działkowych i przydomowych – 411m2 i dobę, co wynika z dawki polewowej 15-20 mm stosowanej co 4-5 dni. Ogródki działkowe i przydomowe podlewa się przez około 100 dni w okresie wegetacyjnym, po wyłączeniu dni z opadami atmosferycznymi. Ostatnio stosuje się podlewanie roślin roztworami sztucznych nawozów mineralnych. Przeciętne zapotrzebowanie wody na 100 kG nawozu, zależnie od rodzaju i wilgotności gleby, wynosi: , do przygotowania roztworu saletry potasowej 650 l do przygotowania roztworu saletry, amonowej 850 l do przygotowania roztworu siarczanu amonowego 500 l 2. [hasła pokrewne: rolety warszawa, rolety tarnów, rolety okienne ]

Comments Off

« Previous Entries