Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety tarnów’

Wode dla przygotowania roztworu nalezy brac z wodociagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zależnie od ilości ścieków chlorowanie wg literatury radzieckiej przeprowadza się; – w niedużych urządzeniach, obiektach – tylko wapnem chlorowanym, – przy dużych ilościach ścieków do 10000 m3/dn – wapnem chlorowanym lub chlorem ciekłym. Przy stosowaniu wapna chlorowanego przygotowuje się roztwór tego wapna z wodą w kadzi zarobowej o stężeniu 10 -7- 15%. Przygotowany w ten sposób roztwór przelewa się do drugiego zbiornika, gdzie uzupełnia się go wodą, aż otrzyma się stężenie nie wyższe niż 2 %. Wodę dla przygotowania roztworu należy brać z wodociągu, a przy jego braku, bierze się oczyszczone ścieki (po zbiorniku kontaktowym). [więcej w: schody dywanowe, rolety zewnętrzne, rolety tarnów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety tarnów’

Wode dla przygotowania roztworu nalezy brac z wodociagu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zapotrzebowanie wody do podlewania roślin Wodę służącą do nawodniania upraw rolnych ujmuje się oddzielnie w stanie nie oczyszczonym, z potoków, rzek, stawów lub jezior. Woda z wodociągu używana jest w osiedlach wiejskich do podlewania, zieleńców i kwietników, sadzonek warzyw w ogródkach, roślin w inspektach i szklarniach, do przygotowania roztworów sztucznych nawozów mineralnych. W wielu miejscowościach do hydrantów ogrodowych dołączane są małe zraszacze służące do deszczownianego nawodniania roślin przydomowych. Do polewania ulic, placów, terenów zielonych, roślin w szklarniach potrzeba przeciętnie 2 l na 1 m2 i dobę. Na utrzymanie terenów sportowych, ogródków działkowych i przydomowych – 411m2 i dobę, co wynika z dawki polewowej 15-20 mm stosowanej co 4-5 dni. Ogródki działkowe i przydomowe podlewa się przez około 100 dni w okresie wegetacyjnym, po wyłączeniu dni z opadami atmosferycznymi. Ostatnio stosuje się podlewanie roślin roztworami sztucznych nawozów mineralnych. Przeciętne zapotrzebowanie wody na 100 kG nawozu, zależnie od rodzaju i wilgotności gleby, wynosi: , do przygotowania roztworu saletry potasowej 650 l do przygotowania roztworu saletry, amonowej 850 l do przygotowania roztworu siarczanu amonowego 500 l 2. [hasła pokrewne: rolety warszawa, rolety tarnów, rolety okienne ]

Comments Off

« Previous Entries