Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety szczecin’

Osiedla wiejskie nalezy zaopatrywac w zbiorniki przeciwpozarowe korzystajace z wody powierzchniowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Przeciwpożarowe zapotrzebowanie wody przewyższa w wielu przypadkach zapotrzebowanie gospodarcze. W miejscowościach, w których istniejące urządzenia służące do zaopatrywania ludności w wodę nie pokrywają, zapotrzebowania na wodę do celów gaśniczych, a wskaźniki ekonomiczne nie uzasadniają ich rozbudowy, powinny być wybudowane studnie lub zbiorniki przeciwpożarowe. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne w zakładach pracy powinno być zapewnione przez urządzenia służące do dostarczania wody do celów pitnych, gospodarczych lub przemysłowych. Osiedla wiejskie należy zaopatrywać w zbiorniki przeciwpożarowe korzystające z wody powierzchniowej, a przy braku potrzebnego dopływu należy je napełniać wodą wodociągową . W Polsce w województwach centralnych i wschodnich dla osiedli wiejskich o gęstej zabudowie i budynkach o pokryciu nieogniotrwałym należy przyjąć większe pojemności zbiorników, do 100 m, a to ze względu na możliwość jednoczesnego wybuchu dwóch, a nawet trzech pożarów. Ponadto liczbę zbiorników należy zwiększyć odpowiednio do rozległości osiedla, tak aby odległości zabudowań od zbiorników nie przekraczały 250 m. [przypisy: rolety dzień noc, rolety warszawa, rolety szczecin ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety szczecin’

Osiedla wiejskie nalezy zaopatrywac w zbiorniki przeciwpozarowe korzystajace z wody powierzchniowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Dlatego przy projektowaniu nowych osiedli wiejskich, państwowych i uspołecznionych gospodarstw rolnych bądź hodowlanych oraz placówek przetwórczych i przemysłowych należy przede wszystkim uwzględnić możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. We wszystkich przypadkach należy dążyć do jak najbardziej ekonomicznego rozwiązania problemu, tzn. do grawitacyjnego zaopatrzenia w wodę i grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. Osiedla ludzkie były zawsze zakładane w miejscowościach obfitujących w wodę. Np. Wrocław – na brzegach Odry, w miejscu gdzie rzeka ta przyjmuje cztery dopływy: Oławę, Ślęzę, Bystrzycę i Widawę, podobnie Kraków : w miejscu ujścia Rudawy, Prądnika, Wilgi i Drwiny do Wisły, również Lublin – Czechówka i Czerniejówka uchodzą do Bystrzycy. [podobne: rolety szczecin, żaluzje drewniane, rolety warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries