Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety rzymskie’

Produkowane elementy sa prefabrykatami jednowarstwowymi

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Produkowane elementy są prefabrykatami jednowarstwowymi. Badania nad formowaniem w bateriach elementów wielowarstwowych przeprowadzane były w ZSRR, jednak do chwili obecnej w skali przemysłowej elementy te nie są w formach kasetowych produkowane. W zależności od materiału konstrukcyjnego przegród rozróżnia się formy: metalowe, żelbetowe, z tworzyw sztucznych i kombinowane. Przegrody form konstruuje się jako wiotkie płyty z blachy stalowej o grubości o 24 mm lub jako sztywne elementy metalowe i żelbetowe grubości 100-120 mm. Sztywne przegrody form służą równocześnie do ogrzewania mieszanki betonowej podczas procesu przyspieszonego dojrzewania. Sztywne przegrody ponadto mogą służyć jako opory do naciągu zbrojenia elementów wstępnie sprężonych. Mieszankę betonową w formach można zagęszczać następującymi sposobami: – ręcznie przez sztychowanie, – wibratorami wgłębnymi, – wibratorami wchodzącymi w skład konstrukcji formy, – przez wibrowanie szkieletu zbrojenia, – przez wibrowanie denne. [hasła pokrewne: rolety rzymskie, rolety rzymskie warszawa, Drzwi wejściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety rzymskie’

Produkowane elementy sa prefabrykatami jednowarstwowymi

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Uzupełnianie zbrojenia w przekroju elementu lub dospawanie zbrojenia dodatkowego występuje przy wzmacnianiu BI . Dodatkowe zbrojenie, nie połączone z istniejącym przez spawanie, współpracuje z nim tylko wówczas, gdy będzie zapewniona współpraca betonu nowego i starego, np. współpraca obejmy wykonanej wokół istniejącego słupa z tym słupem. Zbrojenie dospawane do istniejącego i umieszczone w nowym betonie ma zapewnioną współpracę nie tylko dzięki przyczepności betonu nowego do starego, lecz ponadto za pomocą spoiny nośnej. Uzupełnianie betonu. Współpraca dobetonowanych części z elementem wzmacnianym powinna zapewnić pracę elementu jako całości konstrukcyjnej. Współpraca taka może być całkowicie zapewniona. . Odpowiednie badania zostały przeprowadzone przez Zakład Wytrzymałości Materiałów AGH w Krakowie . Badania te miały na celu porównanie momentu łamiącego belki, wykonanej z większą przerwą w betonowaniu lub dobetonowaną po częściowym jej zniszczeniu, z momentem łamiącym belki wykonanej w zwykłych warunkach. Ponadto w wyniku tych badań można było podać pewne zasady, według których należy postępować przy wykonywaniu wzmocnień. Badania te wykazały, że belki zrekonstruowane mogą z powodzeniem spełniać swoje pierwotne zadanie pod warunkiem doprowadzenia zbrojenia do właściwego stanu, a następnie odpowiedniego dobetonowania miejsc brakujących lub naruszonych. W przypadku użycia podczas rekonstrukcji tej samej marki betonu, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnego przekroju betonu i stali, belki zrekonstruowane posiadałyby nośność mniejszą o 3+10010. Jednakże stwierdzono możliwości uzyskania belek rekonstruowanych o pierwotnej nośności, a nawet jej zwiększenia przy spełnieniu następujących warunków: a) marka betonu nowego jest wyższa aniżeli betonu starego, b) miejsce połączenia nowego betonu ze starym jest właściwie wybrane, c) nastąpi zwiększenie przyczepności betonu nowego do starego, d) ulegnie zwiększeniu przekrój betonu w strefie ściskanej na odcinku największych momentów zginających. [przypisy: rolety wewnętrzne, rolety Wrocław, rolety rzymskie ]

Comments Off

« Previous Entries