Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety okienne’

W przypadku stosowania wibratorów wchodzacych w sklad konstrukcji formy moga byc one umieszczane na przegrodach skrajnych lub na wiotkich przegrodach posrednich

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

W przypadku stosowania wibratorów wchodzących w skład konstrukcji formy mogą być one umieszczane na przegrodach skrajnych lub na wiotkich przegrodach pośrednich. Rozwiązanie drugie jest bardziej korzystne ze względu na możliwość stosowania urządzeń o niewielkiej mocy. W przypadku stosowania wibrowania dennego mieszanka betonowa w poszczególnych kasetach poddawana jest wibracji od spodu za pomocą drgającego (wibrującego) dna kasety wprowadzanego w drgania za pomocą odpowiednich wibratorów. Drgania przenoszone są wówczas bezpośrednio na mieszankę betonową. W zależności od możliwości zastosowania przyspieszenia narastania wytrzymałości betonu rozróżnia się formy dostosowane do prowadzenia obróbki termicznej lub też niepozwalające na jej realizację. Forma może być dostosowana do ogrzewania parą lub innym czynnikiem grzejnym przez wprowadzenie go do sztywnych przegród, może być dostosowana do ogrzewania prądem elektrycznym lub do stosowania gor cych mieszanek betonowych. W ostatnim przypadku spełnia ona rolę termosu ograniczającego straty ciepła. Klasyfikacja według stopnia mechanizacji przewiduje dwa rozwiązania: – obsługę ręczną z wykorzystaniem urządzeń dźwigowych (formy niezmechanizowane), – formy zmechanizowane z napędem hydraulicznym i elektrycznym. Ze względu na charakter pracy urządzenia dzielą się na: – baterie o pracy cyklicznej, – baterie o pracy ciągłej. [hasła pokrewne: żaluzje drewniane, rolety okienne, rolety dachowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety okienne’

W przypadku stosowania wibratorów wchodzacych w sklad konstrukcji formy moga byc one umieszczane na przegrodach skrajnych lub na wiotkich przegrodach posrednich

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Zapotrzebowanie wody do podlewania roślin Wodę służącą do nawodniania upraw rolnych ujmuje się oddzielnie w stanie nie oczyszczonym, z potoków, rzek, stawów lub jezior. Woda z wodociągu używana jest w osiedlach wiejskich do podlewania, zieleńców i kwietników, sadzonek warzyw w ogródkach, roślin w inspektach i szklarniach, do przygotowania roztworów sztucznych nawozów mineralnych. W wielu miejscowościach do hydrantów ogrodowych dołączane są małe zraszacze służące do deszczownianego nawodniania roślin przydomowych. Do polewania ulic, placów, terenów zielonych, roślin w szklarniach potrzeba przeciętnie 2 l na 1 m2 i dobę. Na utrzymanie terenów sportowych, ogródków działkowych i przydomowych – 411m2 i dobę, co wynika z dawki polewowej 15-20 mm stosowanej co 4-5 dni. Ogródki działkowe i przydomowe podlewa się przez około 100 dni w okresie wegetacyjnym, po wyłączeniu dni z opadami atmosferycznymi. Ostatnio stosuje się podlewanie roślin roztworami sztucznych nawozów mineralnych. Przeciętne zapotrzebowanie wody na 100 kG nawozu, zależnie od rodzaju i wilgotności gleby, wynosi: , do przygotowania roztworu saletry potasowej 650 l do przygotowania roztworu saletry, amonowej 850 l do przygotowania roztworu siarczanu amonowego 500 l 2. [hasła pokrewne: rolety warszawa, rolety tarnów, rolety okienne ]

Comments Off

« Previous Entries