Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety materiałowe’

Dostarczenie wody do poszczególnych mieszkan

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Dostarczenie wody do poszczególnych mieszkań i budynków gospodarczych musi być zmechanizowane, aby koszt jednostki wody był jak najniższy, użycie jej udogodnione, a ; ilość dostosowana do potrzeb. Równocześnie należy zapewnić prawidłowe usuwanie nieczystości, a gdzie zachodzi potrzeba – również wód opadowych. Sposób ujęcia potrzebnej ilości wody do zaopatrzenia osiedli oraz sposób odprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych (potoków, rzek lub jezior) lub do gruntu muszą być zgodne z aktualnymi ustawami i rozporządzeniami władz. Przy projektowaniu wodociągów do kanalizacji dla gospodarstw i osiedli trafia się w wielu przypadkach na poważne trudności, jak np. brak wody lub też woda o nieodpowiedniej jakości, trudności z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków, wysokie koszty urządzeń itp. [więcej w: Drzwi wejściowe, rusztowania, rolety materiałowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety materiałowe’

Dostarczenie wody do poszczególnych mieszkan

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

USTALENIE MIARODAJNEGO ROZBIORU WODY W OSIEDLACH WIEJSKICH Zapotrzebowanie wody w gospodarstwach wiejskich waha się w ciągu roku w większych granicach niż w miastach. Na wahania te wpływa przede wszystkim zapotrzebowanie wody do podlewania. roślin, jak również znacznie większy rozchód wody latem dla inwentarza żywego. Współczynnik nierównomierności dobowego zużycia wody al dla osiedli wiejskich równa się w przybliżeniu ,3, w przypadku znacznego użytkowania wody do sezonowego podlewania roślin zwiększa się do 1,4-1,5. W ciągu doby wahania są jeszcze większe. Godzinowy równomierny rozbiór wody wynosi 100: 24 = 4,17 rozbioru dobowego. Najmniejszy rozbiór w warunkach wiejskich obserwuje się w godzinach od 23 do 4, największy w godzinach od 5 do 21, przy czym występują zazwyczaj trzy maksima: około godz. 6, 12 i 18. Ważny jest największy rozbiór godzinowy, wg niego oblicza się zapotrzebowanie wody na ujęciu (gdy nie ma zbiornika wyrównawczego) oraz przekroje sieci. W miastach największy rozbiór godzinowy wynosi 1,2+1,6 średniego rozbioru godzinowego, przeciętnie 1,4 (5,85%). [hasła pokrewne: rolety materiałowe, rusztowania, rolety tarnów ]

Comments Off

« Previous Entries