Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety kraków’

WZMACNIANIE I NAPRAWA KONSTRUKCJI BUDOWLI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przyczyny uszkodzeń elementów konstrukcyjnych Do zasadniczych przyczyn powodujących uszkodzenie budynków można zaliczyć: a) działania wojenne, kataklizmy przyrody oraz inne wypadki nieprzewidziane, b) wady wykonawstwa konstrukcji budynku, c) niewłaściwe użytkowanie (przeciążenie, wybijanie otworów itp.), d) omyłki w projekcie lub niezgodności projektu z normami. Wymienione uszkodzenia obniżają oczywiście nośność konstrukcji. Obciążenie próbne może jednak wykazać , że pomimo to konstrukcja ma jeszcze dostateczny zapas bezpieczeństwa dzięki właściwościom wytrzymałościowym, pomijanym w celu uproszczenia obliczeń lub z powodu trudności uwzględnienia ich w obliczeniach. Jeżeli obciążenie próbne wykaże niezdolność konstrukcji do dalszej pracy, pozostaje jako jedyne wyjście jej wzmocnienie. Przyczyny wzmacniania konstrukcji mogą być ujęte w trzy następujące grupy: A zmiany przeznaczenia budowli wywołujące bardziej niekorzystne warunki jej obciążenia, B zauważone w porę wady konstrukcji wynikłe z omyłek przy projektowaniu lub wadliwego wykonawstwa, nie powodujące jednak uszkodzenia lub zniszczenia konstrukcji, C uszkodzenie lub częściowe zniszczenie konstrukcji. Do grupy A należy zaliczyć wszystkie prace adaptacyjne, w wyniku których następuje wzrost obciążeń użytkowych, np. zamiana lżejszych maszyn na cięższe, zmiana ustawienia maszyn przez wprowadzenie nowych maszyn, wymiana central automatycznych itp. Do grupy B należą: wady projektu: a) niedostateczna wysokość przekroju lub zbyt mały przekrój zbrojenia, b) zbyt mała ilość wkładek odgiętych lub niewłaściwe rozmieszczenie ich w przekroju, c) nieprawidlowe zakotwienie końców wkładek (w strefie rozciąganej), d) łączenie wkładek (niespawanych) w strefie rozciąganej, lub wady wykonawstwa: a) wykonanie betonu o mniejszej wytrzymałości od zaprojektowanej, np. wskutek nieprzestrzegania warunków wykonywania robót betonowych w okresie zimowym, wypłukania cementu przez wodę itp., b) mała przyczepność betonu do stali, np. na skutek obecności gliny w piasku, c) zastosowanie zbyt krótkich wkładek zbrojeniowych lub nadmierne zagęszczenie połączeń prętów w przekroju. d) niewłaściwie obrane przerwy betonowanaa, e) szkodliwa deformacja elementów żelbetowych, powstała wskutek osiadania deskowania podczas betonowania. [przypisy: rolety kraków, rolety Rzeszów, rolety materiałowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety kraków’

WZMACNIANIE I NAPRAWA KONSTRUKCJI BUDOWLI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy skręcaniu rysy są zawsze pochylone pod kątem 450 do osi długości elementu i opasują element spiralnie. Błędy konstrukcyjne. Najczęstsze uszkodzenia spowodowane błędami konstrukcyjnymi są następujące: a) rysy występujące wskutek umieszczenia haka w strefie rozciąganej belki o przebiegu zbliżonym do przebiegu rys wywołanych przeciążeniem przy zginaniu, b) poziome rysy wskutek braku zbrojenia w skosach, c) rysy wzdłuż krawędzi skosów nie zbrojonych, d) skośne rysy w pobliżu przegubu przy zbyt krótkim zbrojeniu, e) rysy występujące jak w przypadku przeciążenia elementu (np. przy zbyt dużym rozstawie prętów odgiętych). Błędy wykonawstwa. Błędy te ograniczają się głównie do przesunięcia zbrojenia podczas betonowania. Wskutek przesunięcia zbrojenia przy podporze następuje ścięcie narożnika elementu; przesunięcie zbrojenia płyty wspornikowej do dol u powoduje jej załamanie się; przesunięcie strzemion w slupie rozsadzenie betonu w slupie itp. Działania wojenne, kataklizmy przyrody itp. Różnorodność zniszczeń i uszkodzeń zarówno elementów, jak i całych konstrukcji jest tak wielka, że trudno je uogólnić. Na przykład w budynkach podminowanych i częściowo wysadzonych w powietrze odbudowa konstrukcji niższych pięter umożliwia często zachowanie wyższych kondygnacji, nie uszkodzonych podczas wybuchu. I na odwrót, odbudowa budynku może być ograniczona do remontu górnych kondygnacji zniszczonych od pocisków i bomb. Niekiedy dadzą się uratować nawet takie części konstrukcji, jak stropy (nad tunelem kolei średnicowej w Warszawie, ramy wiaduktów, np. wiadukt w Gdyni), które zmieniły swoje położenie, osiadły, pochyliły się lub usunęły, lecz nadają się do użytkowania po wprowadzeniu na właściwe miejsce. Często wymienionym uszkodzeniom mechanicznym towarzyszą uszkodzenia od działania ogni . [przypisy: rolety kraków, rolety Rzeszów, rolety materiałowe ]

Comments Off

« Previous Entries