Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety dachowe’

Czlowiek budowal prymitywne studnie na wiele tysiecy lat przed nasza era

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Człowiek budował prymitywne studnie na wiele tysięcy lat przed naszą erą. Do dziś czynna studnia Jakuba w Samarii (32 in. głębokości – wody 5 m) była wykonana w skale. Podobnie powstało wiele studni wybudowanych parę tysięcy lat temu w Azji Środkowej, Egipcie itp. W Grecji już w r. 532 p. n. e. doprowadzano wodę kanałami do budynków, a akweduktami na znaczne odległości. Najstarszy ś akwedukt w Rzymie, o długości 18 km, pochodzi z r. 351 p. n. e. Wodociągi Rzymu w r. 97 p. n. e. posiadały 14 akweduktów o łącznej długości 640 km, dostarczających dla jednego miliona mieszkańców 190. 000 m3/drr wody. W miastach środkowej Europy wodociągi zaczęto budować w XIII i następnych wiekach. Pierwsze wzmianki o wodociągach w Polsce również odnoszą się do tego czasu. We Wrocławiu wodociąg wybudowano w 1272 r. , a w Poznaniu w 10 lat później: zasilano go wodą Warty. Dawny grawitacyjny wodociąg Krakowa pochodził z 1283 r. , Kołobrzegu z 1300 r. Grudziądza i Legnicy – z 1368 r. W wiekach XV, XVI i XVII wybudowano wodociągi w licznych następnych miastach Polski. W wieku XVI już 30 miast polskich, m . in. Warszawa (od 1598 r. ), posiada wodociągi. Duże zasługi przy projektowaniu i budowie tych urządzeń położył Mikołaj Kopernik, słusznie uważany przez wodociągowców za swego patrona . [podobne: rusztowania aluminiowe, rolety Wrocław, rolety dachowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety dachowe’

Czlowiek budowal prymitywne studnie na wiele tysiecy lat przed nasza era

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

W przypadku stosowania wibratorów wchodzących w skład konstrukcji formy mogą być one umieszczane na przegrodach skrajnych lub na wiotkich przegrodach pośrednich. Rozwiązanie drugie jest bardziej korzystne ze względu na możliwość stosowania urządzeń o niewielkiej mocy. W przypadku stosowania wibrowania dennego mieszanka betonowa w poszczególnych kasetach poddawana jest wibracji od spodu za pomocą drgającego (wibrującego) dna kasety wprowadzanego w drgania za pomocą odpowiednich wibratorów. Drgania przenoszone są wówczas bezpośrednio na mieszankę betonową. W zależności od możliwości zastosowania przyspieszenia narastania wytrzymałości betonu rozróżnia się formy dostosowane do prowadzenia obróbki termicznej lub też niepozwalające na jej realizację. Forma może być dostosowana do ogrzewania parą lub innym czynnikiem grzejnym przez wprowadzenie go do sztywnych przegród, może być dostosowana do ogrzewania prądem elektrycznym lub do stosowania gor cych mieszanek betonowych. W ostatnim przypadku spełnia ona rolę termosu ograniczającego straty ciepła. Klasyfikacja według stopnia mechanizacji przewiduje dwa rozwiązania: – obsługę ręczną z wykorzystaniem urządzeń dźwigowych (formy niezmechanizowane), – formy zmechanizowane z napędem hydraulicznym i elektrycznym. Ze względu na charakter pracy urządzenia dzielą się na: – baterie o pracy cyklicznej, – baterie o pracy ciągłej. [hasła pokrewne: żaluzje drewniane, rolety okienne, rolety dachowe ]

Comments Off

« Previous Entries