Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ogrodzenia betonowe’

wysokosc norm zapotrzebowania wody dla miast i osiedli wiejskich

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2016

W celu ułatwienia prac projektowych wysokość norm zapotrzebowania wody dla miast i osiedli wiejskich została ustalona na podstawie wieloletnich nadań rzeczywistego rozmiaru. Ponieważ wahania tego rozbioru są znaczne i trudne do dokładnego ustalenia, a: poza: tym zapotrzebowanie wody zmienia się w zależności od licznych czynników wymienionych na początku niniejszego rozdziału, przeto co pewien czas normy zapotrzebowania wody poddawane są rewizji w celu wprowadzenia zmian. Wydany-w 1956 r. Normatyw Techniczny Ministerstwa Gospodarki Komunalnej dla projektowania wodociągów publicznych został w 1964 r. zastąpiony nowym . Normy zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze mieszkańców w gospodarstwach domowych oraz średnie zapotrzebowanie wody dla zakładów użyteczności publicznej, jak również na cele ogólno- komunalne w osiedlach do 5000 mk. i w miastach o 5000 do 50 000 mk . Są to normy dla 1980 r. Dla lat innych należy stosować mnożniki: dla 1965 r. – 9,85, dla 1970 r. – 0,90, dla 1975 – Q,95, dla 1990 r. – 1,10 i dla 2000 r. – 1,20. [więcej w: żaluzje drewniane, rolety rzymskie warszawa, ogrodzenia betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia betonowe’

wysokosc norm zapotrzebowania wody dla miast i osiedli wiejskich

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2016

Przy obliczeniu pojemności kadzi dla roztworu wapna chlorowanego, zawartość aktywnego chloru w wapnie technicznym chlorowanym przyjmuje się 20 -7- 25%. Stężenie roztworu wapna chlorowanego przyjmuje się nie wyższe niż 2%, a liczbę przygotowań roztworu można przyjąć 2 -7- 4 na dobę. Potrzebna pojemność użyteczna kadzi z roztworem wapna chlorowanego, dla urządzeń niewielkich, może być obliczona ze wzoru Q•a V=s gdzie: V pojemność kadzi, l, Q średni przepływ ścieków, w m3/dn, a obliczeniowa dawka aktywnego chloru, g/m3. Tak obliczoną pojemność kadzi należy powiększyć o 15% dla urządzenia w dolnej części osadnika. Chlor ma własności szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, dlatego użytkownicy chlorowni, aparatury itp. urządzeń powinni przestrzegać instrukcji obsługi tych urządzeń. [podobne: ogrodzenia betonowe, rolety dzień noc, żaluzje drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries