Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

Klasyfikacja form bateryjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Klasyfikacja form bateryjnych Forma służąca do jednoczesnego wykonywania kilku wyrobów w położeniu pionowym nosi nazwę formy kasetowej. Formy kasetowe można sklasyfikować według następujących kryteriów: – typów produkowanych elementów, – materiałów, z których zbudowane są przegrody formy, – konstrukcji przegród, – sposobu zagęszczania mieszanki betonowej, – sposobu prowadzenia przyspieszonego dojrzewania, – stopnia mechanizacji baterii, – charakteru pracy urządzenia. Wykonywanie elementów prefabrykowanych w pozycji pionowej w formach bateryjnych przewyższa w niektórych przypadkach metody formowania w formach poziomych. Ten sposób formowania pozwala na wykonywanie niemal wszystkich elementów stosowanych w budownictwie wielkopłytowym, a więc płyt ściennych, płyt stropowych, ścianek działowych, biegów schodowych, podestów, płyt balkonowych itd. [podobne: rolety dzień noc, garaże blaszane, Drzwi wejściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

Klasyfikacja form bateryjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Efekt obniżenia zwierciadła wody można uzyskać jednym szeregiem igłofiltrów w przypadku najkorzystniejszego ich ustawienia. Niewłaściwie wbudowany filtr, głównie z powodu zbyt wysokiej obsypki. Powietrze przenikające do filtru przez obsypkę uniemożliwia wytworzenie w gruncie odpowiedniego podciśnienia. a równocześnie powoduje znaczne obniżenie wydajności pompy. Warunki działania tak wykonanych igłofiltrów w zasadzie są takie same, jak w przypadku grawitacyjnego dopływu wody, W wyniku dużych oporów hi na konturze pomiędzy obsypką i gruntem, wykop naevysokości trzeba głębić z odwodnieniem powierzchniowym, Podobne warunki tworzą się w przypadku nieszczelnego zmontowania instalacji igłofiltrowej bądź zastosowania pompy z nieszczelną dławnicą. Dostające się do pompy powietrze uniemożliwia uzyskanie dostatecznej wydajności, a zatem i podciśnienia w gruncie. Instalacja z obsypką wykonana taki sposób, że pomimo uzyskania na zewnątrz filtru podciśnienia 0,3 at nie ma możliwości szkodliwego pionowego przeplywu powietrza. Uzyskano większe obnizenie zwierciadła wody gruntowej, ale jeszcze niedostateczne do wykonania wykopu w całkowicie odwodnionym gruncie. Przyczyną niedostatecznej efektywności działania instalacji jest zbyt duża geometryczna wysokość ssania I-Igs2. Po obniżeniu kolektora ssawnego i pompy, w wyniku zmniejszenia geometrycznej wysokości ssania, uzyskano w strefie przyfiltrowej podciśnienie at, większe 0 0,2 at od podciśnienia. Podciśnienie 0,5 at było wystarczające dla uzyskania zamierzonego odwodnienia. W celu ograniczenia trudności spowodowanych nieszczelnością instalacji depresyjnej, zamiast pomp samozasysających zaczęto stosować agregaty pompowo – próżniowe złożone z pomp do pompowania wody i pomp próżniowych przeznaczonych do pornpowania powietrza oddzielanego od wody w zbiorniku umieszczonym pyzed wlotem do pompy wodnej. [przypisy: garaże blaszane, rolety warszawa, żaluzje drewniane]

Comments Off

« Previous Entries