Hale magazynowe
Just another WordPress site

Polozenie dna wykopu wzgledem spagu

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Położenie dna wykopu względem spągu warstwy wodonośnej decyduje o możliwości całkowitego obniżenia zwierciadła wody gruntowej za po— mocą pionowych ujęć wgłębnych. Podstawowe schematy położenia wykopów względem warstw wodonośnych oraz przykładowe najczęściej stosowane sposoby ich odwodnienia przedstawiono na rys. 5—13. Schemat na rys. 5-13a przedstawia wykop nie osiągający spągu warstwy wodonośnej, zwany wykop ni e do— g ł e b i o n y m lub niezupełnym (niezupełnie zagłębionym w warstwę wodonośną), Rysunek 5-131) przedstawia wykop dochodzący do spągu warstwy wodonośnej, zwany wy kop em dogłębionym lub zupełnym. Rysunek 5-13c przedstawia wykop zagłębiony w warstwę nieprzepuszczalną, zwany wyk o pem zagłęb i onym. Na rys. 5-13d przedstawiono wykop przecinający warstwę nieprzepuszczalną i zakończony w drugiej warstwie wodonośnej, a na rys. 5-13f, g — wykopy prze kilka naprzemianległych cienkich warstw przepuszcv.alnych i nie— przepuszczalnych. W naturze spotyka się większą różnorodność układów warstw gruntu, jednak wszystkie układy można odwodnić stosując zasady omówione dalej na przykładach podstawowych. Schemat a charakteryzuje się możliwością całkowitego obniżenia zwierciadla wody gruntowej za pomocą pionowych ujęć depresyjnych, gdy niedogłębienie wykopu Hu, jest większe od około 1,0 m. W miarę gdy HIV dąży do zera, warunki odwodnienia wykopu zbliżają się do warunków przedstawionych na schemacie b. Za pomocą pionowych ujęć wgłebnych można bowiem obniżyć zwierciadło wody gruntowej tylko do wartości S. Pozostałą część wykopu trzeba wykonać z odwodnieniem powierzchnio— wym i dopiero po dogłębieniu wykopu do projektowanej rzędnej można ująć przesiąkającą przez skarpy wodę systemem rowów bądź też drenażem opaskowym 4. W celu zapewnienia stateczności skarpy zwykle obciąża się dolną jej część żwirowym drenażem warstwowym 3, zwanym też drenażem obciążaj ą cym. W przypadku dużej miąższości warstwy wodonośnej (schemat c) stosuje się dwa piętra ujęć pionowych, z których górne to głębokie studnie depresyjne, a dolne — igłofiltry. W technice światowej coraz częściej stosuje Się maszyny i urządzenia umożliwiające prawie całkowite wgłębne ujecie wody gruntowej do spągu warstwy wodonośnej za pomocą drenaży opaskowych wykonywanych przed rozpoczęciem wykopu. [patrz też: asmet lublin, ceramed bielsko, kahrs podłogi]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: asmet lublin ceramed bielsko kahrs podłogi