Hale magazynowe
Just another WordPress site

Efektywnosc dzialania instalacji iglofiltrowej jest

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Efektywność działania instalacji igłofiltrowej jest tym większa, im większe podciśnienie Hn potrafimy wytworzyć w gruncie dookoła filtru. Zależność tego podciśnienia od różnych czynników określa wzór gdzie: FI,r — wysokość podciśnienia na zewnątrz filtru w gruncie, Hep — wysokość ssania pompy, Hes geometryczna wysokość ssania pompy do osi filtru, wysokość strat ciśnienia w przewodach ssawnych, hi — strata ciśnienia na wlocie do filtru. Ze wzoru [5-24] wynika, że chcąc uzyskiwać największą efektywność działania instalacji igłofiltrowych należy dążyć do: — stosowania pomp umożliwiających uzyskanie maksymalnej wysokości ssania Hsp, zapewnienia możliwie najmniejszej geometrycznej wysokości ssania Hg s dzięki umieszczeniu pomp i kolektorów ssawnych możliwie najniżej nad osią filtrów, — zapewnienia możliwie najmniejszych strat ciśnienia na opory ruchu wody w przewodach ssawnych, — zapewnienia możliwie najmniejszych strat na wlocie do filtru przez stosowanie filtrów o dużej przepuszczalności, możliwie dużej powierzchni z odpowiednio dobraną obsypką oraz prawidłowo eksploatowanych, tj. bez nadmiernych prędkości przepływu wody przez strefę przyfiltrową, obsypkę i filtr. Powyższe rozważania teoretyczne przedstawiono przykładowo na rys. 5-18, ilustrującym efektywność obniżenia zwierciadła wody gruntowej za pomocą igłofiltrów w trudnych warunkach dwuwarstwowego podłoża, złożonego z górnej warstwy piasków drobnoziarnistych o współczynniku filtracji ki 5,0 mld i dolnej warstwy pyłów piaszczystych o Ice 0,05 mld. Stosunek współczynników filtracji kl : 100 20, zatem w obliczeniach instalacji warstwa dolna będzie traktowana jako. nieprzepuszczalna. Wiadomo jednak, że pyły piaszczyste łatwo ulegają upłynnieniu nawet przy niewielkich ciśnieniach spływowych i zgodnie z zakresem stosowania różnych instalacji, podanym na rys. 5-14, już przy zagłębieniu wykopu około 0,3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej należy zastoscwać igłofiltry. Aby uniknąć kłopotów związanych z powi erzchniowym odwadnianiem, należałoby w omawianych warunkach gruntowych zastosować dwa rzędy igłofiltrów po obu stronach wykopu, z krótkimi filtrami umieszczonymi częściowo w spągu piasków drobnych i częściowo w stro— pie piasków pylastych, w celu ujęcia wody z piasków drobnych, oraz trzeci rząd igłofiltrów umieszczony wewnątrz -vwkopu, z filtrami w Pia— skach pylastych poniżej dna wykopu. [więcej w: vts volcano, hoger lubliniec, malowanie elewacji cennik ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: hoger lubliniec malowanie elewacji cennik vts volcano