Hale magazynowe
Just another WordPress site

Refleksole – skuteczne osłony przeciwsłoneczne

Posted in Uncategorized  by admin
December 28th, 2016

Wybór stosownych rolet nie jest rzeczą łatwą. Zastanawiasz się nad wyborem i zakupem odpowiednich rolet do twoich okien? Refleksole to nowoczesne rozwiązanie na rynku osłon przeciwsłonecznych, które może okazać się dla ciebie strzałem w dziesiątkę. Dzięki nim w pomieszczeniach domu czy biura, mimo bezlitosnych upałów i ostrego słońca, będzie panowała stała, komfortowa dla organizmu temperatura. Refleksole skuteczniej od tradycyjnych rolet, ograniczają ilość przedostających się do wnętrza budynku promieni słonecznych, a jednocześnie nie przesłaniają całkowicie widoku za oknami. W szczególnie upalne, letnie miesiące chronią pomieszczenia przed rażącym światłem słonecznym i przeciwdziałają nagrzewaniu się wnętrza, zapewniając tym samym optymalną temperaturę. Refleksole można zakładać zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz mieszkania i biura. Materiał, z którego są produkowane to poliester, jest on bardzo wytrzymały i odporny na zniszczenia i działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Refleksole to bardzo estetycznie prezentujące się nowoczesne i uniwersalne rolety do twoich okien.

No Comments »

Panele podłogowe – dla domu i biura

Posted in Uncategorized  by admin
December 28th, 2016

s3a11Panele podłogowe to najlepszy sposób na niemal błyskawiczne i bezproblemowe wykończenie każdej podłogi. Bez względu na to, czy urządzamy pokoje domowe czy pomieszczenia biurowe panele będą się w nich doskonale prezentować. Obecnie na rynku pokryć podłogowych jest dostępny tak szeroki wybór paneli (bogaty pod względem wzorów i kolorów), że każdy, nawet najbardziej wymagający, znajdzie coś odpowiedniego dla siebie i swojej rodziny. Wymarzony parkiet można wykonać zarówno z paneli drewnianych (droższych), jak również z paneli drewnopodobnych (tańszych). Za pomocą jasnych paneli można rozjaśnić i optycznie powiększyć ponure, niewielkie i ciasne pomieszczenia. Natomiast panele w ciemnych barwach nadadzą pomieszczeniu powagi i klasycznej elegancji – doskonale sprawdzą się we wszelkiego typu gabinetach i wszystkich dużych, przestronnych pokojach. Przy wyborze i zakupie paneli koniecznie należy wziąć pod uwagę rozmiar, klasę ścieralności i grubość panela. Odpowiednio dobrane panele podłogowe będą się bardzo efektywnie prezentować i nadadzą każdemu wnętrzu niepowtarzalny klimat.

No Comments »

Dokumentacja hydrogeologiczna obiektów malych i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dokumentacja hydrogeologiczna obiektów małych i średnich powinna zawierać plan sytuacyjny z rozmieszczeniem otworów i przekroje geo logiczne z naniesieniem nawierconych i ustabilizowanych zwierciadeł wody, ustalonych współczynników filtracji w poszczególnych punktach warstw wodonośnych i średnich współczynników filtracji dla warstw wodonośnych, wartości d50 do poszczególnych przebadanych punktów warstw wodonośnych; dat wykonania poszczególnych otworów. Opis techniczny powinien między innymi zawierać analizę warunków wodnych, z poda niem: źródeł zasilania warstw wodonośnych, stref infiltracji, stref drenujących, uwag dotyczących czynników, które zaburzały w okresie wierceń badawczych naturalny poziom wody gruntowej; ilości opadów atmosferycznych w okresie poprzedzającym wiercenia badawcze; prognozy stanów wody maksymalnych, średnich i minimalnych; dane o chemicznym składzie wody, ze szczególnym uwzględnieniem związków żelaza. Dla dużych obiektów materiały powinny zawierać dodatkowo: dane klimatyczne dotyczące opadów, temperatur, parowania; dane orograficzne dotyczące rzeźby terenu; dane hydrologiczne dotyczące przepływów i stanów wody w okolicznych ciekach; dane dotyczące zlewni; dane geofizyczne dotyczące zjawisk sejsmicznych, szkód górniczych, głębokości przemarzania gruntu; mapy geologiczne charakteryzujące miąższość i układ poszczególnych warstw z wydzieleniem stref zaburzeń tektonicznych; mapy izolinii stropów i spągów warstw wodonośnych; fizykomechaniczne właściwości poszczególnych warstw (skład granulometryczny, ciężar właściwy, ciężar objętościowy, wilgotność, porowatość, plastyczność, konsystencja, filtracja, odsączalność, wytrzymałości na ściskanie, kąt stoku naturalnego); dane o występowaniu zjawisk krasowych, sufozji, osuwisk itp. mapy hydroizohips i hydroizopiez zwierciadła wody gruntowej; wyniki próbnych pompowań, charakterystykę leja depresji; współczynnik przewodności zwierciadła i przewodności piezometrycznej. 5.8. Niektóre parametry hydrogeologiczne niezbędne przy projektowaniu odwodnień W dokumentacji hydrogeologicznej nie zawsze są zawarte materiały umożliwiajace określenie współczynników na podstawie wzorów empirycznych. Wówczas dla odwodnień płytkich, szczególnie w przypadkach sto— sowania igłofiltrów i igłostudzien, można przyjmować orientacyjne wartości współczynników filtracji wg danych tabl. 5-4. Wartości współczynników piezoprzewodności, poziomoprzewodności i odsączalności podano w tabl. 5-1. 5.9. Podstawowe schematy i wzory do projektowania odwodnień oraz zasady projektowania [patrz też: pozycjonowanie sklepów internetowych rzeszów, deska tarasowa, płyta warstwowa, papa termozgrzewalna ]

No Comments »

P o m py stanowia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

P o m py stanowią najważniejszą część instalacji odwadniaj ących. Od ich stanu technicznego, prawidłowości doboru oraz właściwej eksploatacji w największym stopniu zależy wynik odwodnienia. W Polsce produkuje się dużą liczbę rodzajów pomp o szerokim zakresie parametrów. Są to jednak przeważnie pompy przemysłowe na ogół niezbyt odpowiednie do potrzeb budownictwa. Szczegółowy wykaz pomp, które powinny być stosowane do odwodnień budowlanych według stanu z 1972 r. zamieszczono w pracy [20]. W książce tej zawarto również bardziej szczegółowe informacje na temat doboru, remontów i eksploatacji maszyn i urządzeń do odwadniania wykopów. 5.7. Dane wyjściowe do projektu Do prawidłowego opracowania projektu są niezbędne następujące materiały [29]: mapy sytuacyjno—wysokościowe w skali 1 : 5000, 1 : 1000 i 1 : 250 terenu, który obejmie zasięg leja depresji; dokumentacje tech— nologiczne i konstrukcyjne niezbędne dla ustalenia obrysów odwadnianych obiektów w planie i pionie; informacje dotyczące wrażliwości konstrukcji na nierównomierne osiadania, konieczności stworzenia dodatkowych warunków odwadniania, na przykład do wykonania robót spawalniczych pod rurociągami bądź też do ochrony obiektu przed wyporem w poszczególnych okresach budowy; projekty organizacji robót lub co najmniej wytyczne realizacji; projekty zasilania placu budowy w energię elektryczną; dane dotyczące budowli, ujęć wodnych, upraw rolniczych, lasów itp. znajdujących się w zasięgu leja depresji; dokumentacje fizjograficzne i hydrogeologiczne niezbędne do ustalenia w tym zasięgu układów warstw gruntu, poziomów wodonośnych i wahań wód gruntow ych w poszczególnych okresach budowy; informacje na temat stref zasilania wodą warstw wodonośnych, kierunku przepływu wody gruntowej, wielkości opadów, stref infiltracji. Efektywność projektu odwodnienia w znacznym stopniu zależy od jakości materiałów hydrogeologicznych, a szczególnie od rozpoznania podłoża do odpowiedniej głębokości, z uwzględnieniem poziomej i Pio— nowej strefy wpływu instalacji odwadniającej. [hasła pokrewne: domy opieki warszawa, szamba, deski elewacyjne, nagrzewnice powietrza ]

No Comments »

Igl os tu dni e

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Igł os tu dni e IS według schematu pokazanego na rys. 5-19 mają prostą konstrukcję i można je łatwo wykonać. Dokumentację dla wszystkich średnic i różnych wymiarów rur można uzyskać w Przedsiebiorstwie Hydrogeologicznym w Warszawie. Igłostudnie IS są przystosowane do pracy w układzie podciśnieniowym dzięki szczelnemu zaciskowi 4 oraz przystosowane do wpłukiwania wodą zawierającą zanieczyszczenia mechaniczne dzięki odpowiednio dużym wymiarom otworów 10. Jest to szczególnie ważne w okresie zimowym, gdy w stosowanych w instalacji wężach strażackich zbiera się śryż, który zatyka siatki stosowane w innych konstrukcjach iglogtudzien. Na rysunku 5-19 pokazano igłostudnię przygotowaną do wpłukiwania, Woda wtłaczana przez wąż przymocowany do nasady 1 płynie rurą centralną 2, a następnie przez otwory 10 i otwór w ograniczniku 11 (zabezpieczony siatką) wpływa do rury podfiltrowej. Niewielka część wody dostaje sie do wnętrza filtru właściwego przez szczelinę między pierścieniem 9 i rurą centralną 2. Woda ta chroni siatkę filtru przed zatkaniem urobkiem płynącym wzdłuż filtru podczas wpłukiwania. po wpłukaniu igłostudni do projektowanej głębokości podwiesza się ją na linie, zmniejsza się ilość wtłaczanej wody, rozluźnia śruby ścisku 4, przesuwa rurę centralną w górę, aż do oparcia ograniczni— ka 11 0 pierścień 9 (wówczas dolny znak 3 powinien ukazać się nad zaciskiem 4), dokręca sie śruby ścisku 4 i wy- konuje obsypkę zgodnie ze schematem pokazanym na rys, 5-16a. Po zmianie węża płuczkowego na wąż ssawny pompy, igłostudnia jest gotowa do eksploatacji. Rura nadfiltrowa 5 jest łączona ze szkieletem 7 śrubami 6. Zależnie od potrzeby, można łączyć różnej długości filtry właściwe i rury nadfiltrowe bądź też wymieniać zużyte elementy. Niektóre elementy zestawów igłofiltrowych można użyć do skompletowania zestawów igłostudziennych. W odniesieniu do sposobu wbudowania i eksploatacji igłostudzien obowiązują identyczne zasady jak dla zestawów igłofiltrowych. [patrz też: długopisy reklamowe poznań, biologiczne oczyszczalnie ścieków, płyta warstwowa, szamba ekologiczne ]

No Comments »

Poza jedyna zaleta, jaka jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poza jedyną zaletą, jaką jest możliwość pompowania dużych ilości powietrza, agregaty pompowo-próżniowe, w stosunku do samozasysających agregatów APM, charakteryzują się znacznie większym cięzarem, większymi skrajniami, większym zużyciem mocy, większym kosztem eksploatacji, wymagają wyższych umiejętności obsługi. Nie mogą też praco wać przy tak dużym podciśnieniu, jak agregaty APM, te bowiem mają w przewodzie ssawnym strumienicę, która wytwarza dodatkowe podciśnienie około 0,25 at. Dzięki strumienicy, przy podciśnieniu w przewodzie ssawnym at, w pompie podciśnienie wynosi zaledwie 0,75 at. Agregaty pompowo-próżniowe należy niewątpliwie stosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest pompowanie dużych ilości powietrza, a więc w przypadku odwadniania wykopów zupełnych i szczególnie wykopów przecinających liczne cienkie naprzemianległe warstwy przepuszczalne i nieprzepuszczalne. W pozostałych warunkach lepsze wyniki można uzyskat za pomocą agregatów APM, trzeba jednak zapewnić odpowiedni stan technic•zny całej instalacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wbudowywania i eksploatacji zestawów igłofiltrowych podane są w opracowaniu [20] oraz w instrukcji wydanej przez Ośrodek Badawczo—Rozwojowy Budownictwa Wodnego. W zależności od właściwości filtracyjnych i miąższości warstwy wodonośnej oraz od głębokości depresji, kształtu instalacji i rozstawu igłofiltrów, wydajność na I m długości instalacji może zmieniać sie w bardzo dużym zakresie, od około 0,1 do około 100 1/min. Biorąc pod uwagę średnią wydajność agregatu A PM 80/250 równą 500 1/mirł, teoretycznie. jeden agregat może obsłużyć zestaw igłofiltrowy o długości od 5 do 5000 m. Praktycznie, Ze względu na nieszczelności instalacji, wydzielające się z wody gazy i straty ciśnienia w przewodach ssawnych, długość jednego zestawu na jeden agregat nie powinna przekraczać 30 m, a przeciętnie 20 m. Można także stwierdzić, że ze względu na bardzo dużą zmienność wa runków odwadniania oraz różny stopień zużycia poszczególnych elementów zestawu, nie może być mowy o użytkowaniu kompletnych, zawsze jednakowych zestawów igłofiltrowych i iglostudziennych. Wykonawcy robót odwodnieniowych powinni dysponować odpowiednią liczbą poszczególnych elementów, z których można składać zestawy o odpowiednich do potrzeby parametrach. [hasła pokrewne: Zabawki rolnicze, meble ekskluzywne, usługi budowlane, deski na elewacje ]

No Comments »

Ten sam efekt obnizenia zwierciadla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ten sam efekt obniżenia zwierciadła wody można uzyskać jednym szeregiem igłofiltrów w przypadku najkorzystniejszego ich ustawienia. Na rys, 5-18a przedstawiono niewłaściwie wbudowany filtr, głównie z powodu zbyt wysokiej obsypki. Powietrze przenikające do filtru przez obsypkę uniemożliwia wytworzenie w gruncie odpowiedniego podciśnienia. a równocześnie powoduje znaczne obniżenie wydajności pompy. Warunki clzia— lania tak wykonanych igłofiltrów w zasadzie są takie same, jak w przypadku grawitacyjnego dopływu wody, W wyniku dużych oporów hi na konturze pomiędzy obsypką i gruntem, wykop naevysokości trzeba głębić z odwodnieniem powierzchniowym, Podobne warunki tworztț się w przypadku nieszczelnego zmontowania instalacji igłofiltrowej bądź zastosowania pompy z nieszczelną dławnicą. Dostające się do pompy powietrze uniemożliwia uzyskanie dostatecznej wydajności, a zatem i podciśnienia w gruncie. Schemat na rys. 5-18b przedstawia te samą instalacje, ale z obsypką wykonaną taki sposób, że pomimo uzyskania na zewnątrz filtru podciśnienia 0,3 at nie ma możliwości szkodliwego pionowego pyzeplywu powietrza. Jak widać z rysunku, uzyskano większe obnizenie zwierciadła wody gruntowej, ale jeszcze niedostateczne do wykonania wykopu w całkowicie odwodnionym gruncie. Przyczyną niedostatecznej efektywności działania instalacji jest zbyt duża geometryczna wysokość ssania I-Igs2. Po obniżeniu kolektora sawnego i pompy (rys. 5-18c), w wyniku zmniejszenia geometrycznej wysokości ssania, uzyskano w strefie przyfiltrowej podciśnienie at, większe 0 0,2 at od podciśnienia w przypadku przedstawionym• na rys. 5-18b. Podciśnienie 0,5 at było wystarczające dla uzyskania zamierzonego odwodnienia. W celu ograniczenia trudności spowodowanych nieszczelnością instalacji depresyjnej, zamiast pomp samozasysających zaczęto stosować a g r egały pomp owo – próżni owe złożone z pomp do pompowania wody i pomp próżniowych przeznaczonych do pornpowania powietrza oddzielanego od wody w zbiorniku umieszczonym pyzed wlotem do pompy wodnej. [przypisy: płytki ceramiczne, ozdoby do domu, Układanie kostki, zbiorniki przeciwpożarowe ]

No Comments »

Efektywnosc dzialania instalacji iglofiltrowej jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Efektywność działania instalacji igłofiltrowej jest tym większa, im większe podciśnienie Hn potrafimy wytworzyć w gruncie dookoła filtru. Zależność tego podciśnienia od różnych czynników określa wzór gdzie: FI,r — wysokość podciśnienia na zewnątrz filtru w gruncie, Hep — wysokość ssania pompy, Hes geometryczna wysokość ssania pompy do osi filtru, wysokość strat ciśnienia w przewodach ssawnych, hi — strata ciśnienia na wlocie do filtru. Ze wzoru [5-24] wynika, że chcąc uzyskiwać największą efektywność działania instalacji igłofiltrowych należy dążyć do: — stosowania pomp umożliwiających uzyskanie maksymalnej wysokości ssania Hsp, zapewnienia możliwie najmniejszej geometrycznej wysokości ssania Hg s dzięki umieszczeniu pomp i kolektorów ssawnych możliwie najniżej nad osią filtrów, — zapewnienia możliwie najmniejszych strat ciśnienia na opory ruchu wody w przewodach ssawnych, — zapewnienia możliwie najmniejszych strat na wlocie do filtru przez stosowanie filtrów o dużej przepuszczalności, możliwie dużej powierzchni z odpowiednio dobraną obsypką oraz prawidłowo eksploatowanych, tj. bez nadmiernych prędkości przepływu wody przez strefę przyfiltrową, obsypkę i filtr. Powyższe rozważania teoretyczne przedstawiono przykładowo na rys. 5-18, ilustrującym efektywność obniżenia zwierciadła wody gruntowej za pomocą igłofiltrów w trudnych warunkach dwuwarstwowego podłoża, złożonego z górnej warstwy piasków drobnoziarnistych o współczynniku filtracji ki 5,0 mld i dolnej warstwy pyłów piaszczystych o Ice 0,05 mld. Stosunek współczynników filtracji kl : 100 20, zatem w obliczeniach instalacji warstwa dolna będzie traktowana jako. nieprzepuszczalna. Wiadomo jednak, że pyły piaszczyste łatwo ulegają upłynnieniu nawet przy niewielkich ciśnieniach spływowych i zgodnie z zakresem stosowania różnych instalacji, podanym na rys. 5-14, już przy zagłębieniu wykopu około 0,3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej należy zastoscwać igłofiltry. Aby uniknąć kłopotów związanych z powi erzchniowym odwadnianiem, należałoby w omawianych warunkach gruntowych zastosować dwa rzędy igłofiltrów po obu stronach wykopu, z krótkimi filtrami umieszczonymi częściowo w spągu piasków drobnych i częściowo w stro— pie piasków pylastych, w celu ujęcia wody z piasków drobnych, oraz trzeci rząd igłofiltrów umieszczony wewnątrz -vwkopu, z filtrami w Pia— skach pylastych poniżej dna wykopu. [więcej w: Mutant Mass, architektura projektowanie, łóżka drewniane, surowce wtórne ]

No Comments »

5.6.2. Odwodnienie wglebne Wiele informacji na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

5.6.2. Odwodnienie wgłębne Wiele informacji na temat warunków wgłębnego ujmowania wody gruntowej oraz zakresu stosowania instalacji depresyjnych podano w podrozdziałach poprzednich. Niżej uzupełniono te informacje systematyką ujęć wgłębnych, wiadomościami o dostępnych w kraju maszynach i urządzeniach oraz zasadach budowy i eksploatacji ujęć. Ujęcia wgłębne można podzielić ze względu na: a) kierunek wbudowania — na pionowe, poziome i skośne, b) głębokość — na płytkie (do 8,0 m), średniej głębokości (do 20,0 m) i głębokie (ponad 20,0 m), c) sposób budowy — na wykonywane urządzeniami wiertniczymi, hydromechanicznymi, wbijane, wkręcane, wykonywane sposobem kreciego drenowania i układane w wykopach otwartych (drenaże), d) rozmieszczenie instalacji w planie — na punktowe, jednokonturowe, jednoliniowe, wieloliniowe i systematyczne, e) rozmieszczenie w pionie — na jednopiętrowe, dwupiętrowe i trzypiętrowe, f) średnice filtrów ujęć pionowych — na igłofiltry (Q 40, 50, 65 mm), iglostudnie 75, 100, 125, 150, 175 mm), studnie > 200 mm), g) sposób dopływu wody do filtrów — na grawitacyjne, podciśnieniowe i elektroosmotyczne. Wiertnicze sposoby budowy ujęć pionowych powinny być stosowane wyłącznie w przypadkach braku możliwości hydromechanicznego wbudowania filtrów, tj. w przypadkach występowania w podłożu gruntów trudno rozmywalnych, przy budowie studzien odciąžających oraz w przypadkach wykonywania studzien głębokich i średniej głębokości. Ograniczenie stosowania wiertniczych sposobów budowy ujęć płytkich jest spowodowane ich znacznie większymi kosztami, znacznie większą pracochłonnością, dłuższym okresem budowy. Nie zaleca się stosowania wiertniczych sposobów wykonywania studzien szczególnie w zmiennych warunkach gruntowych i przy słabym rozeznaniu podłoża. Trzeba też podkreślić, że w przypadkach prawidłowego posadawiania filtrów metodami hydromechanicznymi naruszenie struktury podłoża jest mniejsze niż przy stosowaniu metod wiertniczych. Hydromechaniczne sposoby budowy uj e ć depresy n y ch stosuje się w Polsce prawie wyłącznie do odwodnień płytkich. Najczęściej stosowane są dwa sposoby budowy. [więcej w: upominki, drzwi zewnętrzne, surowce wtórne, elewacje drewniane ]

No Comments »

U rzadz enia do wplukiwania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U rządz enia do wpłukiwania rur osłonowych i filt rów opisano w pracy [20]. Do wpłukiwania rur i filtrów w grunty łatwo rozmywalne (pyły piaszczyste, piaski, żwiry piaszczyste) ciśnienie wody na wylocie wpłukiwanego elementu powinno wynosić od 1.5 do 2.0 at, a do wpłukiwania w grunty trudno rozmywalne (gliny ciężkie z domieszką zwiru) ciśnienie wody dochodzi nawet do 15 at. Wydajność pomp i zużycie wody zależy od średnicy i długości wpłukiwanego elementu, od przepuszczalności gruntu oraz od różnicy poziomów między zwierciadłem wody w wypłukiwanym otworze i zwierciadłem wody gruntowej. Znając średni współczynnik filtracji Tc oraz różnicę poziomów wody, według ogólnie stosowanych w hydrogeologii wzorów na studnie chłonne można obliczyć ilość wody Cli, która będzie infiltrowała do gruntu, a ze wzorów ogólnie stosowanych w hydraulice można ustalić niezbędną wydajnošć wody qu dla wyniesienia z otworu cząstek gruntu. Niezbędna wydajność pomp, przy wysokości podnoszenia równej wszystkim stratom ciśnienia na odcinku od pompy do wylotu z otworu, powinna wynosić 1,25 [5-23] W przeciętnych warunkach, do wpłukiwania rur osłonowych igłofiltrów i iglostudzien do 150 mm, niezbędna jest pompa o wydajności od 800 do 1000 1/min, a do wpłukiwania rur o 350 mm pompa o wydajności od 2000 do 3000 1/min. 9 — Fandamenty Z przyczyn uprzednio omawianych, w Polsce produkuje się z es tawy i gł o f i I t r owe z filtrami igłowymi przystosowanymi do ustawiania w uprzednio wypłukiwanych rurach osłonowych i wyposażone w filtry właściwe jednorazowego użycia, nazwane przez konstruktorów f ilt r ami gub i on y m i. Zestawy igłofiltrowe typu Ig G-71 produkowane przez Zakłady Remontowe Sprzętu Melioracyjnego w Białej Podlaskiej pokazano schematycznie na rys. 5-17. [patrz też: portfel, projekty wnętrz, elewacje drewniane, szamba plastikowe ]

No Comments »

« Previous Entries